۲۲ بهمن ۱۳۸۸

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود
هرگز از ياد من آن سرو خرامان نرود

در ازل بست دلم با سر زلفت پيوند
تا ابد سر نكشد وز سر پيمان نرودروحت شاد راهت پاینده امام روح الله

هیچ نظری موجود نیست: